March 27, 2024

Mreža Izvorno slovensko na 9. srečanju v Trebnjem

22. marec 2024

Mreža teritorialnih kolektivnih blagovnih znamk vzpostavljenih po modelu Izvorno slovensko (krajše Mreža Izvorno slovensko), je bila ustanovljena leta 2022 in se z namenom skupnega povezovanja, prenosa znanja in izkušenj ter oblikovanja skupnih projektov srečuje štirikrat letno. Vsako srečanje poteka na eni od destinacij članic Mreže. V petek, 22. marca 2024, je vloga gostitelja pripadla Zavodu Dobrote Dolenjske.

V Centru za izobraževanje in kulturo Trebnje je potekal strokovni del, kjer so se partnerji seznanili s potekom aktivnosti Mreže, poročilom za leto 2023, oblikovanimi vodenimi doživetji po štirinajstih destinacijah, ki jih je skupaj s koordinatorji oblikovala Ilona Stermecki, Pohorje Tours in se bodo v prihodnosti predstavila na spletni strani Mreže: www.izvornoslovensko.si. V prvi vrsti so oblikovana doživetja namenjena strokovni javnosti, ki se želi pobližje spoznati s praksami trajnostnega razvoja podeželja v Sloveniji in delom Teritorialnih kolektivnih blagovnih znamk.

Predstavitev primera dobrih praks: Razpršeni hotel Jeruzalem Slovenija

Del strokovnega programa je bil namenjen predstavitvi primera dobre prakse: Razpršeni hotel Jeruzalem Slovenija, ki je prvi tovrstni hotel v Sloveniji, katerega vzpostavitev je potekala v letih 2022 in 2023. Primer je skupaj s predstavnikoma Javnega zavoda TKŠ Ormož Andrejem Vršičem in Anito Bolčevič predstavila dr. Tanja Lešnik Štuhec, avtorica modela Izvorno slovensko in direktorica podjetja ProVital d.o.o. Projekt je potekal po smernicah modela Izvorno slovensko in je vključeval usposabljanje na vseh ravneh gostoljubja, ki se jih pričakuje od hotelskih ponudnikov. Skupaj združuje 14 turističnih namestitev, ki nosijo certifikat Teritorialne kolektivne blagovne znamke Jeruzalem Slovenija.

Vodeno kulinarično doživetje Okusi Dolenjsko

V popoldanskem delu so gostitelji, s koordinatorico Teritorialne kolektivne blagovne znamke Dobrote Dolenjske, Barbaro Jerovšek Volek na čelu, za udeležence pripravili vodeno kulinarično doživetje Okusi Dolenjsko v njihovi trgovini v Trebnjem, jih popeljali na ogled Galerije likovnih samorastnikov in obisk Ekološke kmetije Kukenberger.

Zavod Dobrote Dolenjske ima izjemen nabor lastnih prehranskih izdelkov, ki jih predelujejo iz pridelkov, ki jih odkupujejo od lokalnih kmetov in jih certificirani z znakom Dobrote Dolenjske. Njihov neprofitni zavod zaposluje ranljive skupine in tudi na ta način vpliva na dobrobit in socialno varnost lokalnega prebivalstva. Njihov angažma pri povezovanju in ustvarjanju kakovostne kulinarične ponudbe Dolenjske bodo v letošnjem letu nadgradili z novim prodajnim mestom v centru Novega mesta, ki bo že tretje, za tistim v Trebnjem in starem delu Ljubljane.

Naslednje srečanje Mreže bo junija v Dolini Soče, še prej pa bo za člane organiziran celodnevni ogled dobrih praks.

Prenesi PdfPredstavitev